..zdravie a relax môžete načerpať u nás..

Fridrich a syn       Účinky podľa jednotlivých 

            partií organizmu

        pri správnom saunovaní
Účinok na kožu

 

Koža je viac, ako len ochranný obal organizmu spojujúci organizmus a vonkajšie prostredie. Pôsobí ako zmyslový orgán a zúčastňuje sa aj na látkovej výmene. Na každý cm2 má asi 6 mil. buniek, 100 potných žliaz, 15 mazových žliaz, 12 - 20 senzorov na chlad, 2 pre teplo a 200 pre bolesť. Receptory pre teplo sú hustejšie rozložené okolo nosa a úst, preto okamžite reagujú pri vstupe do sauny. O niekoľko minút po vstupe do sauny stúpne teplota kože. Zvýšený dej látkovej výmeny v koži je umožnený zlepšením prívodu krvi. Nasleduje zvýšené potenie vyvolané aplikáciou tepla. Ochladenie zastaví ďalšie potenie. Tento relaxačný spôsob saunovania spôsobí asi za 30 - 40 minút stratu potu asi 400 - 500 ml. Muži sa potia viac než ženy a ich pot je oproti ženskému redší. Vzostup teploty kože a odstránením zrohovatenej vrstvy pokožky počas saunovania je povzbudená obnova kože. Dá sa spokojne prehlásiť, že v žiadnom inom kúpeli nedosiahneme tak kvalitnej očisty, ako počas dôkladného saunovania.

 

Účinok na kardiovaskulárny systém

 

Pri sledovaní elektrokardiografických záznamov neboli vo vzťahu k zrýchleniu tepovej frekvencie (prehrievaním) a jej normalizácii (ochladením) zistené poruchy srdečného rytmu a tiež sa nepreukázali ischemické zmeny srdečného svalu ani po celkovom priamom ochladení.

 

Účinok na dýchací systém

 

Účinok fyzikálnych zložiek saunového kúpeľa na dýchacie cesty patrí k dôležitým regeneračno-preventívnym a terapeutickým efektom. Vplyvom tepla na pľúcne alveoly dochádza k zvýšenej látkovej výmene v tkanive, k zvýšenej sekrécii hlienových žliaz, k zvlhčeniu sliznice, k rýchlejšiemu pohybu riasiniek epitelu sliznice a teda k rýchlejšiemu odstraňovaniu hlienu a k zvýšenej tvorbe obranných látok (imunoglobulínu A) priamo na sliznici a v pod slizničnom tkanive, k uvoľneniu hladkého svalstva v tkanive priedušiniek a k zlepšeniu dýchania. To pôsobí na ďalšie mechanizmy súvisiace s dýchaním. Uvoľňujú sa dýchacie svaly segmentov chrbtice a hrudníka, skĺbenie rebier a ich väzivových spojení so stavcami. Vitálna kapacita pľúc vykazuje zlepšenie hodnôt nie len počas saunovania, ale aj počas nasledujúcich dní. Tieto zmeny sú podľa väčšiny autorov vysoko efektívne, znižujú dychový odpor, prípadné nepriechodnosti dýchacích ciest, alergie na dýchacích cestách a pod.

   

Účinok na žľazy s vnútornou sekréciou

 

Mnohé z účinkov saunovania sú prejavom účasti vnútorného sekrečného systému (hormonálnych žliaz). Zvýšením telesnej teploty dochádza k podráždeniu a následným zmenám v hormonálnych riadiacich okruhoch. Význam týchto zmien nie je ešte do všetkých detailov objasnený, ale dnes sa už veľa vie o podiele hormónov na ovplyvňovaní fyziologických reakcií organizmu a pri niektorých chorobných dejoch. Zmeny hladiny hormónov sú väčšinou patrné až po 30 a viac minútach v saune. Saunovania sa človeka vlastne iba dotýka, bez toho, aby mu ubližovalo. Dospelý organizmus obsahuje asi 50 l vody. Počas potenia v saune stráca organizmus 3 g soli, 0,5 g draslíka a obmedzené množstvo vápnika a horčíka. Ani pri zvýšenom potení sa koncentrácia uvedených prvkov nemení a nie je závislá na potnom prúde. Čo sa týka dusíkatých látok, je napríklad koncentrácia močoviny pri nízkom potnom prúde 4 x väčšia, pri vysokej hodnote potného prúdu je zvýšená 1 - 2 x. Vylučovanie kyseliny močovej sa deje v rôznych dávkach. Pri nedostatočnosti ľadvín bol preukázaný podstatný vzostup kyseliny močovej v pote. Pri potení v saune pot obsahuje až 20 x viac kyseliny močovej ako pri bežnom potení. Tým sa vysvetľuje blahodarný a terapeutický účinok sauny pri onemocnení DNY.

 

Účinok na neurovegetatívny systém

 

Autonómny vegetatívny nervový systém má dve funkčné zložky - sympatickú a parasympatickú. Predpokladom pre ich činnosť sú aferentné nervové vlákna , ktoré vedú podnety (vzruchy) do miechy a do vegetatívnych centier podmozgových žliaz hypotalamus a hypofýza.

V bežnom živote dochádza prevažne k dráždeniu sympatikového nervstva. Dochádza k tomu vplyvom telesnej námahy, psychického zaťaženia a pod. Pri prevahe parasympatika sa objavujú napr. žalúdočné ťažkosti, trvalá nerovnováha (rozladenie, dystonia) je spôsobená vplyvom rozličných životných okolností, ale tiež zvyklosťami jedinca a vyvoláva rozmanité obrazy chorobných javov.     Počas saunovania dochádza k stimulácii oboch systémov súčasne, ale so striedavou prevahou jedného systému nad druhým. To sa odrazí na orgánoch a ich systémoch. Vplyvom tepla na parasympatikus dôjde k relaxácii kostrového svalstva a psychickému uvoľneniu. Vplyvom tepla na sympatikus dôjde k vzostupu krvného tlaku, tepovej frekvencie a aktivácii potných žliazok. Ochladzovanie má účinok opačný, všetko sa vracia k počiatočným hodnotám, ale aj o niečo nižším.

 

Účinok na psychiku

 

Na zdravotný stav ducha účinkuje saunovanie priaznivo tak , že predovšetkým uvoľňuje napätie v psychickej oblasti, zmenšuje úzkosť, agresivitu a pri tom ešte povzbudzuje, euforizuje. Pravidelné saunovanie tiež podporuje celkovú výkonnosť, zvlášť v ďalších dňoch po saunovaní. Celkový efekt saunovania nekončí teda hneď za dverami sauny, ale zaujímavo pokračuje.

 

Účinok na pohybovo-oporný aparát

 

Do hĺbky zasahujúce prehriatie pohybovej sústavy vedie obvykle ku zmenám funkcie , ktoré môžu mať značný dosah, napr. v liečebnom ovplyvňovaní chorôb kĺbov a svalov, alebo bolestivých pocitov. Vplyvom tepla narastá rozťažiteľnosť a pružnosť väziva, prekrvenie v kĺbových puzdrách, znižuje sa viskozita kĺbového mazu. Tieto efekty možno iba uvítať ako zdroj posilnenia svalového korzetu a zlepšenie stavu u chronických onemocnení pohybového aparátu.

 

Doprajme teda saunovanie všetkým, ktorí sú schopní ho užívať!